Hot's News

 • (ประมวลภาพ) งานรวมพลคนอาสา สงขลานครินทร์ครั้ง ที่ 1

  @October,27 2014 15.45

  ครั้งแรกกับงานรวมพลคนอาสา สงขลานครินทร์ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งในส่วนของนิทรรศการ จากน้องๆชมรมฝ่ายบำเพ็ญทั้ง 5 ชมรม ร่วมด้วยชมรมมุุสลิม โครงการบัณฑิตอาสา ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น และอาสาสมัครกู้ภัย มอ.สุราษฎร์ธานี ในส่วนของกิจกรรมบนเวทีก็มีพูดคุยเสวน

 • กิจกรรมทำความสะอาดวัด

  @October,27 2014 13.53

  "ต่างวุฒิต่างวัย ต่างสถาบัน ต่างศาสนา มาทำความสะอาดวัด ทำความสะอาดใจ" 27/10/2557 หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. และนักศึกษาด้านบำเพ็ญประโยชน์ ม.อ. ได้ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด กับเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และสถานีวิทยุ ม.อ กลุ่มตนกล้าอาสา จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ทั้งร่วมกันล้างห้องน้ำ เก็บกว

 • 9 โรคร้าย ที่มากับ น้ำท่วม & หลังน้ำท่วม

  @September,18 2014 01.03

  1.โรคน้ำกัดเท้าจากเชื้อราและแผลพุพองเป็นหนองซึ่งเกิดจากการย่ำน้ำหรือแช่น้ำที่มีเชื้อโรคหรืออับชื้นจากเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ไม่สะอาดเป็นเวลานาน โดยจะมีอาการเท้าเปื่อย เป็นหนอง และเริ่มคันตามซอกนิ้วเท้า ผิวหนังลอกเป็นขุย จากนั้นผิวหนังจะพุพอง นิ้วเท้าหนาและแตก มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนคือผิวหนังอ


กิจกรรมจิตอาสา

ขอทางหน่อยค่ะ

@December,16 2014 15.58

โครงการดีๆ ไอเดียเก๋ๆ จากน้องๆคณะศิลปศาสตร์ ที่อยากเห็นลูกพระบิดา จอดรถให้เป็นระเบียบ"เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอกับความต้องการกับผู้ใช้รถ ดังนั้นปัญหาการจอดซ้อนคันและไม่ตรงช่องจอดรถ จึงยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข ประกอบกับมาตรการในการควบคุมผู้ที่จอดรถไม่เป็นระเบียบยังไ

(ประมวลภาพ) งานรวมพลคนอาสา สงขลานครินทร์ครั้ง ที่ 1

@October,27 2014 15.45

ครั้งแรกกับงานรวมพลคนอาสา สงขลานครินทร์ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งในส่วนของนิทรรศการ จากน้องๆชมรมฝ่ายบำเพ็ญทั้ง 5 ชมรม ร่วมด้วยชมรมมุุสลิม โครงการบัณฑิตอาสา ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น และอาสาสมัครกู้ภัย มอ.สุราษฎร์ธานี ในส่วนของกิจกรรมบนเวทีก็มีพูดคุยเสวน

กิจกรรมทำความสะอาดวัด

@October,27 2014 13.53

"ต่างวุฒิต่างวัย ต่างสถาบัน ต่างศาสนา มาทำความสะอาดวัด ทำความสะอาดใจ" 27/10/2557 หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. และนักศึกษาด้านบำเพ็ญประโยชน์ ม.อ. ได้ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด กับเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และสถานีวิทยุ ม.อ กลุ่มตนกล้าอาสา จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ทั้งร่วมกันล้างห้องน้ำ เก็บกว

กิจกรรมอาสาบ้านโคกพยอม

@September,18 2014 00.28

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางหน่วยฯได้จัดขึ้นเมื่อช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมอาสาเล็กๆที่ไปทำให้กับชุมชนบ้านโคกพยอม ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเมื่อปี 2549 เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรและโรงเรียนทางเลือกที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กิจกรรมใ

กิจกรรมทั้งหมด


ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ขอทางหน่อยค่ะ

@December,16 2014 15.58

โครงการดีๆ ไอเดียเก๋ๆ จากน้องๆคณะศิลปศาสตร์ ที่อยากเห็นลูกพระบิดา จอดรถให้เป็นระเบียบ"เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอกับความต้องการกับผู้ใช้รถ ดังนั้นปัญหาการจอดซ้อนคันและไม่ตรงช่องจอดรถ จึงยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข ประกอบกับมาตรการในการควบคุมผู้ที่จอดรถไม่เป็นระเบียบยังไ

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย และญาติ ที่อาคารเย็นศิระ

@October,27 2014 14.48

ชื่อกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย/ญาติที่อาคารเย็นศิระสภาพปัญหา/ลักษณะกิจกรรมผู้ป่วยมะเร็งมักย่อท้อ สิ้นหวังจึงต้องเยี่ยม อาสาสมัครไปพบปะ พูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วย/ญาติ คอยช่วยเหลือตามความเหมาะสม สิ่งที่อาสาสมัครได้เรียนรู้คือ ได้รับฟังมุมมองสะท้อนคิด เกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปของอาสาสมัครสถา

กิจกรรมทำความสะอาดวัด

@October,27 2014 13.53

"ต่างวุฒิต่างวัย ต่างสถาบัน ต่างศาสนา มาทำความสะอาดวัด ทำความสะอาดใจ" 27/10/2557 หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. และนักศึกษาด้านบำเพ็ญประโยชน์ ม.อ. ได้ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด กับเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และสถานีวิทยุ ม.อ กลุ่มตนกล้าอาสา จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ทั้งร่วมกันล้างห้องน้ำ เก็บกว

กิจกรรมวันแห่งสติ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส

@September,18 2014 00.19

กิจกรรมวันแห่งสติ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย๗.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ) พระภิกษุณีนิรามิสาและคณะสงฆ์หมู่บ้านพลัม๘.๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า๙.๐๐ น.ธรรมบรรยาย "ปฏิบัติบูชาฉลองพุทธชยันตี"๑๑.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน๑๓.๐๐ น.ผ่อนพักตระหนักรู้๑๔.๓๐ น.แบ่งกลุ

มหกรรมหนังสือเล่มละบาท และอูคูเลเล่ดนตรีมีฝัน

@September,18 2014 00.18

ประชาสัมพันธ์จาก GOOD LITTLE SPACEเตรียมพบกับการผนึกกำลังของงานมหกรรมหนังสือเล่มละบาทและอูคูเลเล่ดนตรีมีฝันได้ที่ GOOD LITTLE SPACE ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ต้นเดือน เวลา 12.00-20.00 น. เริ่มเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป!!!ใครที่พลาดหนังสือดีๆ ดนตรีเพราะๆ ครั้งที่แล้ว ห้ามพลาดอีกเด็ดขาด

สวนสัตว์สงขลา จัดแข่งขันจักรยานเสือภูเขา 2012

@September,18 2014 00.17

สวนสัตว์สงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจังหวัดสงขลา และชมรมจักรยานสงขลา ร่วม จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ๒๐๑๒ ครั้งที่ ๓ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สนามสวนสัตว์สงขลานายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา

หัวข้อทั้งหมด


มาใหม่

ขอทางหน่อยค่ะ

@December,16 2014 15.58

โครงการดีๆ ไอเดียเก๋ๆ จากน้องๆคณะศิลปศาสตร์ ที่อยากเห็นลูกพระบิดา จอดรถให้เป็นระเบียบ"เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอกับความต้องการกับผู้ใช้รถ ดังนั้นปัญหาการจอดซ้อนคันและไม่ตรงช่องจอดรถ จึงยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข ประกอบกับมาตรการในการควบคุมผู้ที่จอดรถไม่เป็นระเบียบยังไ

บรรยากาศการเดินรณรงค์ "วันต่อต้านการทุจริตสากล"

@December,11 2014 09.21

ม.อ. ร่วมเดินรณรงค์ "วันต่อต้านการทุจริตสากล" ณ ลีการ์เดนพลาซ่า มีตัวแทน ม.อ.+ ม.อ.ว. กว่า 200 คน ร่วมรณรงค์น้องๆหลายคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล ซึ่งองค์กรที่กำหนดวันดังกล่างขึ้น ก็คือ สหประชาชาติ หรือ UN นั่นเอง มาดูกันนะครับ ว่าถ้าพูดถึงเรื่องน

(ประมวลภาพ) งานรวมพลคนอาสา สงขลานครินทร์ครั้ง ที่ 1

@October,27 2014 15.45

ครั้งแรกกับงานรวมพลคนอาสา สงขลานครินทร์ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งในส่วนของนิทรรศการ จากน้องๆชมรมฝ่ายบำเพ็ญทั้ง 5 ชมรม ร่วมด้วยชมรมมุุสลิม โครงการบัณฑิตอาสา ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น และอาสาสมัครกู้ภัย มอ.สุราษฎร์ธานี ในส่วนของกิจกรรมบนเวทีก็มีพูดคุยเสวน

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย และญาติ ที่อาคารเย็นศิระ

@October,27 2014 14.48

ชื่อกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย/ญาติที่อาคารเย็นศิระสภาพปัญหา/ลักษณะกิจกรรมผู้ป่วยมะเร็งมักย่อท้อ สิ้นหวังจึงต้องเยี่ยม อาสาสมัครไปพบปะ พูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วย/ญาติ คอยช่วยเหลือตามความเหมาะสม สิ่งที่อาสาสมัครได้เรียนรู้คือ ได้รับฟังมุมมองสะท้อนคิด เกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปของอาสาสมัครสถา

หัวข้อทั้งหมด