Hot's News

 • อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏยะลา ม.ฟาฏอนี ร่วมฟื้นฟูสถานศึกษาในมาเลเซีย หลังประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ รอบ 10 ปี

  @January,10 2015 21.23

  จาก...ทีมชาติไทย VS มาเลเซีย สู่...อาสาสมัครชาติไทย ร่วมมือกัน ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในมาเลเซียเริ่มจากเมื่อวันที่ 4 มกราคม โหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ.โ ได้รับแจ้งจาก อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการวิทยาเขตปัตตานี ว่ามีกลุ่

 • (ประมวลภาพ) งานรวมพลคนอาสา สงขลานครินทร์ครั้ง ที่ 1

  @October,27 2014 15.45

  ครั้งแรกกับงานรวมพลคนอาสา สงขลานครินทร์ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งในส่วนของนิทรรศการ จากน้องๆชมรมฝ่ายบำเพ็ญทั้ง 5 ชมรม ร่วมด้วยชมรมมุุสลิม โครงการบัณฑิตอาสา ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น และอาสาสมัครกู้ภัย มอ.สุราษฎร์ธานี ในส่วนของกิจกรรมบนเวทีก็มีพูดคุยเสวน

 • กิจกรรมทำความสะอาดวัด

  @October,27 2014 13.53

  "ต่างวุฒิต่างวัย ต่างสถาบัน ต่างศาสนา มาทำความสะอาดวัด ทำความสะอาดใจ" 27/10/2557 หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. และนักศึกษาด้านบำเพ็ญประโยชน์ ม.อ. ได้ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด กับเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และสถานีวิทยุ ม.อ กลุ่มตนกล้าอาสา จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ทั้งร่วมกันล้างห้องน้ำ เก็บกว

 • 9 โรคร้าย ที่มากับ น้ำท่วม & หลังน้ำท่วม

  @September,18 2014 01.03

  1.โรคน้ำกัดเท้าจากเชื้อราและแผลพุพองเป็นหนองซึ่งเกิดจากการย่ำน้ำหรือแช่น้ำที่มีเชื้อโรคหรืออับชื้นจากเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ไม่สะอาดเป็นเวลานาน โดยจะมีอาการเท้าเปื่อย เป็นหนอง และเริ่มคันตามซอกนิ้วเท้า ผิวหนังลอกเป็นขุย จากนั้นผิวหนังจะพุพอง นิ้วเท้าหนาและแตก มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนคือผิวหนังอ


กิจกรรมจิตอาสา

14 กุมภา วันวาเลนไทน์ สุขกายสุขใจ ไปกับปั่นสร้างสุข โดย กองกิจการนักศึกษา

@February,23 2015 10.12

14 กุมภา วันวาเลนไทน์สุขกาย สุขใจ ไปกับ ...ปั่นสร้างสุข...โดยกองกิจการนักศึกษาเริ่มต้นด้วยกิจกรรมปั่นจักรยาน ขบวนจักรยานปั่นสร้างสุขได้ออกเดินทางเวลา 07.30 น. สำหรับช่วงเช้าก่อนขบวนจักรยานจะเริ่มปั่น รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวให้โอว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ใน 10 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

@February,23 2015 09.33

**ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมวางแผนงานพัฒนาจิตอาสา พลเมือง ใน ม.อ. **มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินนโยบายปลูกฝังจิตวิญญาณในการดำรงชีพอยู่ของนักศึกษา และบุคลากรเพื่อสังคม ได้น้อมนำคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า โขอให

อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏยะลา ม.ฟาฏอนี ร่วมฟื้นฟูสถานศึกษาในมาเลเซีย หลังประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ รอบ 10 ปี

@January,10 2015 21.23

จาก...ทีมชาติไทย VS มาเลเซีย สู่...อาสาสมัครชาติไทย ร่วมมือกัน ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในมาเลเซียเริ่มจากเมื่อวันที่ 4 มกราคม โหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ.โ ได้รับแจ้งจาก อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการวิทยาเขตปัตตานี ว่ามีกลุ่

ภาพบรรยากาศการพานักศึกษาอาสาสมัครลงพื้นที่แจกอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่พะตง 22/12/2557

@December,23 2014 13.17

ภาพบรรยากาศการพานักศึกษาอาสาสมัครลงพื้นที่แจกอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่พะตง สำหรับกิจกรรมวันนี้ ต้องขอบคุณ พี่ปอ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมการศึกษาเพื่อสังคมมากนะค่ะ ที่มาทำหน้าที่เป็นกระบวนกร สร้างการเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครให้กับน้องๆ และขอบคุณน้องๆที่สละเวลามาทำงานอาสาสมัครในวันนี้ สำหรับกิจ

กิจกรรมทั้งหมด


ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ที่มาของ...ม.อ. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม โล่พระราชทานปี 2013 ในหนังสือรวมเรื่อง "จิตอาสา ม.อ. เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ "

@January,12 2015 13.58

**หนังสือจิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ **มีจุดเริ่มต้นมาจาก การรวบรวมกิจกรรมด้านอาสาสมัครของนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งหน่วยงานใน ม.อ. ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง เพื่อเขียนเป็นบทความ ร่วมประกวดโครงการงานมหกรรมจิ

อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏยะลา ม.ฟาฏอนี ร่วมฟื้นฟูสถานศึกษาในมาเลเซีย หลังประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ รอบ 10 ปี

@January,10 2015 21.23

จาก...ทีมชาติไทย VS มาเลเซีย สู่...อาสาสมัครชาติไทย ร่วมมือกัน ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในมาเลเซียเริ่มจากเมื่อวันที่ 4 มกราคม โหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ.โ ได้รับแจ้งจาก อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการวิทยาเขตปัตตานี ว่ามีกลุ่

ขอทางหน่อยค่ะ

@December,16 2014 15.58

โครงการดีๆ ไอเดียเก๋ๆ จากน้องๆคณะศิลปศาสตร์ ที่อยากเห็นลูกพระบิดา จอดรถให้เป็นระเบียบ"เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอกับความต้องการกับผู้ใช้รถ ดังนั้นปัญหาการจอดซ้อนคันและไม่ตรงช่องจอดรถ จึงยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข ประกอบกับมาตรการในการควบคุมผู้ที่จอดรถไม่เป็นระเบียบยังไ

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย และญาติ ที่อาคารเย็นศิระ

@October,27 2014 14.48

ชื่อกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย/ญาติที่อาคารเย็นศิระสภาพปัญหา/ลักษณะกิจกรรมผู้ป่วยมะเร็งมักย่อท้อ สิ้นหวังจึงต้องเยี่ยม อาสาสมัครไปพบปะ พูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วย/ญาติ คอยช่วยเหลือตามความเหมาะสม สิ่งที่อาสาสมัครได้เรียนรู้คือ ได้รับฟังมุมมองสะท้อนคิด เกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปของอาสาสมัครสถา

กิจกรรมทำความสะอาดวัด

@October,27 2014 13.53

"ต่างวุฒิต่างวัย ต่างสถาบัน ต่างศาสนา มาทำความสะอาดวัด ทำความสะอาดใจ" 27/10/2557 หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. และนักศึกษาด้านบำเพ็ญประโยชน์ ม.อ. ได้ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด กับเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และสถานีวิทยุ ม.อ กลุ่มตนกล้าอาสา จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ทั้งร่วมกันล้างห้องน้ำ เก็บกว

กิจกรรมวันแห่งสติ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส

@September,18 2014 00.19

กิจกรรมวันแห่งสติ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย๗.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ) พระภิกษุณีนิรามิสาและคณะสงฆ์หมู่บ้านพลัม๘.๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า๙.๐๐ น.ธรรมบรรยาย "ปฏิบัติบูชาฉลองพุทธชยันตี"๑๑.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน๑๓.๐๐ น.ผ่อนพักตระหนักรู้๑๔.๓๐ น.แบ่งกลุ

หัวข้อทั้งหมด


มาใหม่

14 กุมภา วันวาเลนไทน์ สุขกายสุขใจ ไปกับปั่นสร้างสุข โดย กองกิจการนักศึกษา

@February,23 2015 10.12

14 กุมภา วันวาเลนไทน์สุขกาย สุขใจ ไปกับ ...ปั่นสร้างสุข...โดยกองกิจการนักศึกษาเริ่มต้นด้วยกิจกรรมปั่นจักรยาน ขบวนจักรยานปั่นสร้างสุขได้ออกเดินทางเวลา 07.30 น. สำหรับช่วงเช้าก่อนขบวนจักรยานจะเริ่มปั่น รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวให้โอว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ใน 10 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

@February,23 2015 09.33

**ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมวางแผนงานพัฒนาจิตอาสา พลเมือง ใน ม.อ. **มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินนโยบายปลูกฝังจิตวิญญาณในการดำรงชีพอยู่ของนักศึกษา และบุคลากรเพื่อสังคม ได้น้อมนำคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า โขอให

ที่มาของ...ม.อ. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม โล่พระราชทานปี 2013 ในหนังสือรวมเรื่อง "จิตอาสา ม.อ. เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ "

@January,12 2015 13.58

**หนังสือจิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ **มีจุดเริ่มต้นมาจาก การรวบรวมกิจกรรมด้านอาสาสมัครของนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งหน่วยงานใน ม.อ. ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง เพื่อเขียนเป็นบทความ ร่วมประกวดโครงการงานมหกรรมจิ

อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏยะลา ม.ฟาฏอนี ร่วมฟื้นฟูสถานศึกษาในมาเลเซีย หลังประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ รอบ 10 ปี

@January,10 2015 21.23

จาก...ทีมชาติไทย VS มาเลเซีย สู่...อาสาสมัครชาติไทย ร่วมมือกัน ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในมาเลเซียเริ่มจากเมื่อวันที่ 4 มกราคม โหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ.โ ได้รับแจ้งจาก อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการวิทยาเขตปัตตานี ว่ามีกลุ่

ภาพบรรยากาศการพานักศึกษาอาสาสมัครลงพื้นที่แจกอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่พะตง 22/12/2557

@December,23 2014 13.17

ภาพบรรยากาศการพานักศึกษาอาสาสมัครลงพื้นที่แจกอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่พะตง สำหรับกิจกรรมวันนี้ ต้องขอบคุณ พี่ปอ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมการศึกษาเพื่อสังคมมากนะค่ะ ที่มาทำหน้าที่เป็นกระบวนกร สร้างการเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครให้กับน้องๆ และขอบคุณน้องๆที่สละเวลามาทำงานอาสาสมัครในวันนี้ สำหรับกิจ

หัวข้อทั้งหมด