Hot's News


กิจกรรมจิตอาสา

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพฯ ม.อ. ออกหน่วย ณ รร. ดารุลบารอกะฮฺ หมู่ 1 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

@June,24 2015 11.11

...เราทำใจแล้วว่า ม.อ.คงไม่มา แต่วันนี้เราดีใจมากที่ ม.อ. ไม่ทิ้งเรา ... วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา หน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกหน่วยทันตกรรมเพื่อให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ที่โรง

โครงการ ค่ายร่วมรวมใจ สานสายใยคนบำเพ็ญ กลุ่มกิจกรรม ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านดินนา ต. คลองพน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ วันที่ 22-31 พ.ค. 58

@June,03 2015 09.34

ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายร่วมด้านบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น เป็นค่ายที่รวมชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์กว่า 5 ชมรม ได้แก่ ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ชมรมอาสาพัฒนา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์ และ ชมรมโรตาแรคท์ รวมนักศึกษาเข้าร่วมทั้ง

โครงการ ค่ายพัฒนาชุมชน 2558 ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557 ณ บ้านป่าฝาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

@June,02 2015 09.19

มารู้จักชมรมมุสลิม ม.อ. : ชมรมมุสลิม ม.อ. ก่อตั้งเมื่อปี 2521 มีอายุ 37 ปีสังกัดอยู่ในชมรมฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจาก ผศ.ดร.เกษตรชัย และหีม ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มีสมาชิกชมรม โดยในปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมฝ่ายชายคือนายอูไบดิลลาฮ์ อาแว นัก

กิจกรรมทั้งหมด


ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพฯ ม.อ. ออกหน่วย ณ รร. ดารุลบารอกะฮฺ หมู่ 1 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

@June,24 2015 11.11

...เราทำใจแล้วว่า ม.อ.คงไม่มา แต่วันนี้เราดีใจมากที่ ม.อ. ไม่ทิ้งเรา ... วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา หน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกหน่วยทันตกรรมเพื่อให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ที่โรง

อานนท์ พรรณนา (ก้อง) ตกหลุมรัก งานอาสาสมัครกู้ภัย … อีกหนึ่งตัวอย่างลูกพระบิดาจิตอาสา สงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ. วิทยาเขตตรัง

@June,08 2015 15.35

ผมเป็นคนสงขลาครับ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาจุดเริ่มต้นในการเป็นอาสาสมัครของผม ขณะนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงปิดเทอมมา 6 เดือน มีเวลาว่างเยอะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเข้าไปทำเป็นอาสาสมัคร แต่โดยส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้ว และมีประสบการณ์งานด้านนี้อยู่แล

บทความรางวัลพระราชทาน ม.อ. "ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (PSU for the Benefits of Mankind)"

@June,03 2015 15.52

บทความจิตอาสาบทความจิตอาสาบทความจิตอาสาบทความจิตอาสาเป็นบทความ 10 หน้าจากการประมวลผลงานด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อส่งเข้าประกวดในงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2 (2556) ระดับอุดมศึกษา (Education & Volunteer Expo 2013)ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์&nbs

โครงการ ค่ายร่วมรวมใจ สานสายใยคนบำเพ็ญ กลุ่มกิจกรรม ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านดินนา ต. คลองพน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ วันที่ 22-31 พ.ค. 58

@June,03 2015 09.34

ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายร่วมด้านบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น เป็นค่ายที่รวมชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์กว่า 5 ชมรม ได้แก่ ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ชมรมอาสาพัฒนา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์ และ ชมรมโรตาแรคท์ รวมนักศึกษาเข้าร่วมทั้ง

โครงการ ค่ายพัฒนาชุมชน 2558 ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557 ณ บ้านป่าฝาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

@June,02 2015 09.19

มารู้จักชมรมมุสลิม ม.อ. : ชมรมมุสลิม ม.อ. ก่อตั้งเมื่อปี 2521 มีอายุ 37 ปีสังกัดอยู่ในชมรมฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจาก ผศ.ดร.เกษตรชัย และหีม ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มีสมาชิกชมรม โดยในปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมฝ่ายชายคือนายอูไบดิลลาฮ์ อาแว นัก

"หากใครได้เห็นภาพบรรยากาศที่น้องๆ ระดมทุนแล้ว ขนลุกแน่ครับ...ช่างสมกับเป็นลูกพระบิดา ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1 "

@May,15 2015 16.05

วันนี้ 15/5/58 ขอชื่นชมน้องๆ นักศึกษาจาก ..."ชุมนุมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ " ได้บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล 17,316 บาทโดยมีตัวแทนจาก "หน่วยกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ." ทำการมอบเข้าบัญชีที่บัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลขที่บ

หัวข้อทั้งหมด


มาใหม่

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพฯ ม.อ. ออกหน่วย ณ รร. ดารุลบารอกะฮฺ หมู่ 1 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

@June,24 2015 11.11

...เราทำใจแล้วว่า ม.อ.คงไม่มา แต่วันนี้เราดีใจมากที่ ม.อ. ไม่ทิ้งเรา ... วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา หน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกหน่วยทันตกรรมเพื่อให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ที่โรง

อานนท์ พรรณนา (ก้อง) ตกหลุมรัก งานอาสาสมัครกู้ภัย … อีกหนึ่งตัวอย่างลูกพระบิดาจิตอาสา สงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ. วิทยาเขตตรัง

@June,08 2015 15.35

ผมเป็นคนสงขลาครับ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาจุดเริ่มต้นในการเป็นอาสาสมัครของผม ขณะนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงปิดเทอมมา 6 เดือน มีเวลาว่างเยอะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเข้าไปทำเป็นอาสาสมัคร แต่โดยส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้ว และมีประสบการณ์งานด้านนี้อยู่แล

บทความรางวัลพระราชทาน ม.อ. "ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (PSU for the Benefits of Mankind)"

@June,03 2015 15.52

บทความจิตอาสาบทความจิตอาสาบทความจิตอาสาบทความจิตอาสาเป็นบทความ 10 หน้าจากการประมวลผลงานด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อส่งเข้าประกวดในงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2 (2556) ระดับอุดมศึกษา (Education & Volunteer Expo 2013)ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์&nbs

โครงการ ค่ายร่วมรวมใจ สานสายใยคนบำเพ็ญ กลุ่มกิจกรรม ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านดินนา ต. คลองพน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ วันที่ 22-31 พ.ค. 58

@June,03 2015 09.34

ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายร่วมด้านบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น เป็นค่ายที่รวมชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์กว่า 5 ชมรม ได้แก่ ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ชมรมอาสาพัฒนา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์ และ ชมรมโรตาแรคท์ รวมนักศึกษาเข้าร่วมทั้ง

โครงการ ค่ายพัฒนาชุมชน 2558 ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557 ณ บ้านป่าฝาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

@June,02 2015 09.19

มารู้จักชมรมมุสลิม ม.อ. : ชมรมมุสลิม ม.อ. ก่อตั้งเมื่อปี 2521 มีอายุ 37 ปีสังกัดอยู่ในชมรมฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจาก ผศ.ดร.เกษตรชัย และหีม ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มีสมาชิกชมรม โดยในปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมฝ่ายชายคือนายอูไบดิลลาฮ์ อาแว นัก

หัวข้อทั้งหมด