Hot's News


กิจกรรมจิตอาสา

คนดี ที่ศรีตรังนาม...เด่น ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์ ผู้ก่อตั้งชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

@April,02 2015 09.51

ไม่มีคำพูดใดๆ ที่จะมาบรรยายถึงหัวใจของเค้าคนนี้... เด่น ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์ที่ปรึกษา ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีอ่านจบ...จะเข้าใจคำว่า โประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งโ คม ชัด เจน มากๆเมื่อเค้าคนนี้ ต้องลุกขึ้นมาเริ่มทำความดี แต่ถูกมองว่าหาผ

หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. อบรม “โครงการการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างปลอดภัย แก่นักเรียน ท.5 กว่า 40 ชีวิต”

@March,23 2015 15.35

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. เริ่มต้นฝึกอบรม โโครงการการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างปลอดภัย แก่นักเรียน ท.5 กว่า 40 ชีวิตโ...โดยหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา ม.อ. ถือเป็นหน่วยงานที่มุ่งสนับสนุนส่

รับสมัคร นักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วม "โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3"

@March,20 2015 10.13

...เมื่อโอกาสแห่งชีวิตมาถึง...เราจงคว้ามันให้ติดมือ...อย่าได้ปล่อยให้มันผ่านไป เพื่อรอโอกาสต่อไปเพียงเพราะเหตุผลเล็กน้อยจากความรู้สึก...ล้า...เหนื่อง...ยุ่ง...กับปัจจุบันเพราะบางครั้งอนาคตอันแสนหวาน อาจแอบซ่อนอยู่ในโอกาสนี้หากแต่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไป ไม่ใยดี ...โอกาสแบบนี้ อาจไม่มีอีกแล้วสำหรับเรา

ถอดบทเรียนผู้นำอาสาสมัครนักศึกษา ม.อ. ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2558 ณ เกาะลิบง

@March,09 2015 09.27

ถอดบทเรียนผู้นำอาสาสมัครนักศึกษา ม.อ. ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2558 ณ เกาะลิบงผลการถอดบทเรียนอาสาสมัคร กล่าวโดยสรุป กิจกรรมนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 44 คน โดยมีผู้นำนักศึกษา ม.อ. 33 คน จาก 5 คณะ และ 5 ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งมีนักศึกษานานาชาติ จาก จีน 6 คน แล

กิจกรรมทั้งหมด


ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัคร สอนภาษาไทยให้กับเด็กๆชาวพม่า

@March,31 2015 15.09

สืบเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอาสา ตัวแทนจากมูลนิธิชุมชนสงขลา เจ้าหน้าที่จาก ACCCRN และคุณเล็กนักธุรกิจชาวหาดใหญ ได้เดินทางไปยังโคกนกคุ่ม วัดคลองแห ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างเจดีย์จำลองชเวดากองของประเทศพม่า เพื่อพู

รับสมัคร นักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วม "โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3"

@March,20 2015 10.13

...เมื่อโอกาสแห่งชีวิตมาถึง...เราจงคว้ามันให้ติดมือ...อย่าได้ปล่อยให้มันผ่านไป เพื่อรอโอกาสต่อไปเพียงเพราะเหตุผลเล็กน้อยจากความรู้สึก...ล้า...เหนื่อง...ยุ่ง...กับปัจจุบันเพราะบางครั้งอนาคตอันแสนหวาน อาจแอบซ่อนอยู่ในโอกาสนี้หากแต่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไป ไม่ใยดี ...โอกาสแบบนี้ อาจไม่มีอีกแล้วสำหรับเรา

ข่าว...คนดี ที่ศรีตรัง ...นาย ศุภกูล เจียรนัย...

@March,11 2015 10.04

ข่าว...คนดี ที่ศรีตรัง ...นาย ศุภกูล เจียรนัย...โนักศึกษาแพทย์ ม.อ. ชั้นปี 5 ร่วมทำภารกิจช่วยชุมชนในพิธีเข้าสุนัตหมู่โนาย ศุภกูล เจียรนัย หรือ โน้องกูลโ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ถือได้ว่าถือเป็นนักศึกษาตัวอย่าง คนรุ่นใหม่ ที่ได้ใช้ความรู้ ความสามาร

ขอเชิญ นักศึกษาจิตอาสา เล่าเรื่องราวจิตอาสา ชิงรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทุนการศึกษา กว่า 200,000 บาท

@March,05 2015 15.04

ขอเชิญ นักศึกษาอาสาสมัคร ม.อ. บอกเล่าเรื่องราวจิตอาสา ชิงรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา กว่า 200,000 บาท

ที่มาของ...ม.อ. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม โล่พระราชทานปี 2013 ในหนังสือรวมเรื่อง "จิตอาสา ม.อ. เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ "

@January,12 2015 13.58

**หนังสือจิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ **มีจุดเริ่มต้นมาจาก การรวบรวมกิจกรรมด้านอาสาสมัครของนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งหน่วยงานใน ม.อ. ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง เพื่อเขียนเป็นบทความ ร่วมประกวดโครงการงานมหกรรมจิ

อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏยะลา ม.ฟาฏอนี ร่วมฟื้นฟูสถานศึกษาในมาเลเซีย หลังประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ รอบ 10 ปี

@January,10 2015 21.23

จาก...ทีมชาติไทย VS มาเลเซีย สู่...อาสาสมัครชาติไทย ร่วมมือกัน ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในมาเลเซียเริ่มจากเมื่อวันที่ 4 มกราคม โหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ.โ ได้รับแจ้งจาก อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการวิทยาเขตปัตตานี ว่ามีกลุ่

หัวข้อทั้งหมด


มาใหม่

คนดี ที่ศรีตรังนาม...เด่น ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์ ผู้ก่อตั้งชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

@April,02 2015 09.51

ไม่มีคำพูดใดๆ ที่จะมาบรรยายถึงหัวใจของเค้าคนนี้... เด่น ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์ที่ปรึกษา ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีอ่านจบ...จะเข้าใจคำว่า โประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งโ คม ชัด เจน มากๆเมื่อเค้าคนนี้ ต้องลุกขึ้นมาเริ่มทำความดี แต่ถูกมองว่าหาผ

รับสมัครอาสาสมัคร สอนภาษาไทยให้กับเด็กๆชาวพม่า

@March,31 2015 15.09

สืบเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอาสา ตัวแทนจากมูลนิธิชุมชนสงขลา เจ้าหน้าที่จาก ACCCRN และคุณเล็กนักธุรกิจชาวหาดใหญ ได้เดินทางไปยังโคกนกคุ่ม วัดคลองแห ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างเจดีย์จำลองชเวดากองของประเทศพม่า เพื่อพู

หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. อบรม “โครงการการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างปลอดภัย แก่นักเรียน ท.5 กว่า 40 ชีวิต”

@March,23 2015 15.35

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. เริ่มต้นฝึกอบรม โโครงการการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างปลอดภัย แก่นักเรียน ท.5 กว่า 40 ชีวิตโ...โดยหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา ม.อ. ถือเป็นหน่วยงานที่มุ่งสนับสนุนส่

รับสมัคร นักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วม "โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3"

@March,20 2015 10.13

...เมื่อโอกาสแห่งชีวิตมาถึง...เราจงคว้ามันให้ติดมือ...อย่าได้ปล่อยให้มันผ่านไป เพื่อรอโอกาสต่อไปเพียงเพราะเหตุผลเล็กน้อยจากความรู้สึก...ล้า...เหนื่อง...ยุ่ง...กับปัจจุบันเพราะบางครั้งอนาคตอันแสนหวาน อาจแอบซ่อนอยู่ในโอกาสนี้หากแต่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไป ไม่ใยดี ...โอกาสแบบนี้ อาจไม่มีอีกแล้วสำหรับเรา

ข่าว...คนดี ที่ศรีตรัง ...นาย ศุภกูล เจียรนัย...

@March,11 2015 10.04

ข่าว...คนดี ที่ศรีตรัง ...นาย ศุภกูล เจียรนัย...โนักศึกษาแพทย์ ม.อ. ชั้นปี 5 ร่วมทำภารกิจช่วยชุมชนในพิธีเข้าสุนัตหมู่โนาย ศุภกูล เจียรนัย หรือ โน้องกูลโ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ถือได้ว่าถือเป็นนักศึกษาตัวอย่าง คนรุ่นใหม่ ที่ได้ใช้ความรู้ ความสามาร

หัวข้อทั้งหมด