Hot's News


กิจกรรมจิตอาสา

"ไมตรี จงไกรจักร" ผู้เสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์และสังคม มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารและพัฒนาสังคม

@June,16 2016 10.56

หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. ขอชื่นชม และยินดีกับ โคุณไมตรี จงไกรจักร์โ ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารและพัฒนาสังคม และในโอกาสเข้ารับพระราชทาน โปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารและพัฒนาสังคมโ มหาวิทยาลัยทักษิณ ถือเป็นบุคคลต้นแบบที่มุ่ง มัน ทุ่มเท เสียสละ อาสาพัฒนาสังคม แ

5 ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.อ. หาดใหญ่ผนึกกำลังจัด "ค่ายร่วมรวมใจ สานสายใยลูกพระบิดา 2559" 12 วัน 12 คืน (ปีการศึกษา 2558)

@May,30 2016 14.25

ค่ายร่วมรวมใจ สานสายใยลูกพระบิดา 2559 โดย 5 ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่ (ปีการศึกษา 2558) ได้แก่ ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ชมรมโรตาแรคท์ ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชมรมอาสาพัฒนาจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองจัง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จ

ค่ายพัฒฯ ชมรมมุสลิม ม.อ.หาดใหญ่ (14 วัน) สร้างอาคารเรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนบ้านโละใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

@May,24 2016 13.19

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา คุณสุกรี เมฆฑันต์ และเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมเยี่ยมค่ายพัฒนาชุมชน จัดขึ้นโดย ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิท

หนุ่มสาวพลเมืองดีเมืองเชียงใหม่ : เจอกระเป๋าเงินนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่ แล้วรีบคืน

@May,16 2016 16.08

หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. เชื่อเสมอว่า...ความดี ยิ่งบอกต่อ ยิ่งมีพลัง ...เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30 น. หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ (ม.อ.) ได้รับแจ้งจากนายธนภูมิ ฉันทจิตปรีชา หรือคุณต๊กโต ชาวอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ว่า ตนได้เจอก

กิจกรรมทั้งหมด


ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

5 ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.อ. หาดใหญ่ผนึกกำลังจัด "ค่ายร่วมรวมใจ สานสายใยลูกพระบิดา 2559" 12 วัน 12 คืน (ปีการศึกษา 2558)

@May,30 2016 14.25

ค่ายร่วมรวมใจ สานสายใยลูกพระบิดา 2559 โดย 5 ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่ (ปีการศึกษา 2558) ได้แก่ ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ชมรมโรตาแรคท์ ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชมรมอาสาพัฒนาจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองจัง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จ

ค่ายพัฒฯ ชมรมมุสลิม ม.อ.หาดใหญ่ (14 วัน) สร้างอาคารเรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนบ้านโละใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

@May,24 2016 13.19

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา คุณสุกรี เมฆฑันต์ และเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมเยี่ยมค่ายพัฒนาชุมชน จัดขึ้นโดย ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิท

ให้เลือด ให้ชีวิต : โครงการบริจาคเลือดเนื่องใน “วันสถาปนามหาวิทยาลัย” 14 มีนาคม 2559

@March,15 2016 13.21

ให้เลือด ให้ชีวิต โครงการบริจาคเลือดเนื่องใน โวันสถาปนามหาวิทยาลัยโเมื่อวันที่ 14/3/59 ตั้งแต่ เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานิครินทร์ จัดโดยกองกิจการนักศึกษา ออกหน่วยรับบริจาคโดย หน่วยคลังเลือด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งพบว่ามีจำนวน ผู้เข้

14 กุมภาพันธ์...วันแห่งความรัก(ษ์) ป่า ที่โตนหญ้าปล้อง "สร้างฝายชะลอน้ำ"

@February,17 2016 10.14

โครงการ โรัก(ษ์) ป่า ที่โตนหญ้าปล้อง สร้างฝายชะลอน้ำโ เกิดขึ้นจาก...ผลกระทบของการบุรุกทำลายพื้นที่ป่า... น้ำตกโตนหญ้าปล้อง อยู่หลังสวนสาธารณะหาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากตัวอำเภอหาดใหญ่ไปประมาณ 13 กม. เป็นทางเลือกใหม่ใจกลางเมือ

อาสาสมัคร ม.อ. จัดค่าย “ มนต์รักษ์ แชงเปิง ” โดยชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2558

@January,06 2016 15.30

โครงการโมนต์รักษ์ แชงเปิงโ วันที่ 24-30 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านแชงเปิง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดย ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2558 นำโดยนายวราวุฒิ ทวีศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาก

หัวข้อทั้งหมด


มาใหม่

"ไมตรี จงไกรจักร" ผู้เสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์และสังคม มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารและพัฒนาสังคม

@June,16 2016 10.56

หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. ขอชื่นชม และยินดีกับ โคุณไมตรี จงไกรจักร์โ ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารและพัฒนาสังคม และในโอกาสเข้ารับพระราชทาน โปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารและพัฒนาสังคมโ มหาวิทยาลัยทักษิณ ถือเป็นบุคคลต้นแบบที่มุ่ง มัน ทุ่มเท เสียสละ อาสาพัฒนาสังคม แ

5 ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.อ. หาดใหญ่ผนึกกำลังจัด "ค่ายร่วมรวมใจ สานสายใยลูกพระบิดา 2559" 12 วัน 12 คืน (ปีการศึกษา 2558)

@May,30 2016 14.25

ค่ายร่วมรวมใจ สานสายใยลูกพระบิดา 2559 โดย 5 ชมรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่ (ปีการศึกษา 2558) ได้แก่ ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ชมรมโรตาแรคท์ ชมรมสาธารณสุขสัมพันธ์ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และชมรมอาสาพัฒนาจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองจัง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จ

ค่ายพัฒฯ ชมรมมุสลิม ม.อ.หาดใหญ่ (14 วัน) สร้างอาคารเรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนบ้านโละใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

@May,24 2016 13.19

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา คุณสุกรี เมฆฑันต์ และเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมเยี่ยมค่ายพัฒนาชุมชน จัดขึ้นโดย ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิท

หนุ่มสาวพลเมืองดีเมืองเชียงใหม่ : เจอกระเป๋าเงินนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่ แล้วรีบคืน

@May,16 2016 16.08

หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. เชื่อเสมอว่า...ความดี ยิ่งบอกต่อ ยิ่งมีพลัง ...เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30 น. หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ (ม.อ.) ได้รับแจ้งจากนายธนภูมิ ฉันทจิตปรีชา หรือคุณต๊กโต ชาวอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ว่า ตนได้เจอก

"งานอาสาสมัคร พัฒนาคุณภาพชีวิต"

@May,12 2016 16.19

หากใครรู้สึกแบบนี้อยู่...หดหู่ ห่อเหี่ยว...เกรดตกโฆมีทุกข์โฆหวั่นไหวโฆหมดค่าโฆเบื่อ เซ็งโฆเหงาโฆค้นหาตัวเองไม่เจอ...เห็นคนอื่นดีไปหมด...อยากพัฒนาตนเอง อยากบอกให้รู้ว่า..."งานอาสาสมัคร ช่วยคุณได้""กิจ

หัวข้อทั้งหมด